Nasza firma powstała w 2012 roku. Działalność firmy polega na wykonywaniu projektów budowlanych sieci i instalacji C.O., wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Oprócz tego świadczymy usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji budowlanych. Firma skupia osoby posiadające uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Osoby te dysponują dużą wiedzą techniczną w zakresie prowadzenia procesu budowlanego, w związku z tym jesteśmy w stanie pomóc Państwu w kompleksowej realizacji inwestycji. Współpracujemy z firmami, których doświadczenie pozwala na wykonywanie usług na najwyższym poziomie.