Wykonujemy usługi w zakresie projektowania i nadzorowania następujących robót :

 • sieci i przyłączy:
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • gazowych
 • wewnętrznych instalacji:
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • C.O, i C.W.U.
  • gazowych,
  • wentylacji i klimatyzacji
 • wykonujemy okresowe przeglądy budynków i instalacji sanitarnych